Muzykogranty

Realne wsparcie dla Twojego muzycznego projektu

Muzykogranty to program grantowy Katowic Miasta Ogrodów ­– Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek, którego celem jest promocja idei miasta kreatywnego UNESCO oraz programu „KATOWICE – Miasto Kreatywne Muzyki UNESCO”.

Odbiorcami programu są podmioty realizujące projekty artystyczne i kulturalne kierowane do mieszkańców miasta, promujące Katowice i/lub odbywające się na ich terenie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, organizacje pozarządowe jak i przedsiębiorcy, co sytuuje MUZYKOGRANTY w gronie najbardziej nowatorskich rozwiązań w obszarze wsparcia działalności artystycznej i kulturalnej w Polsce. W pierwszym naborze 2017 roku na Muzykogranty przeznaczona została kwota 100 tys. zł.

To realne wsparcie dla każdego, kto ma pomysł na oryginalny projekt z zakresu szeroko pojętej muzyki. Szansa na uzyskanie wkładu finansowego w wysokości od tysiąca do 25 tys. zł.

Projekty zasługujące na dofinansowanie rekomenduje komisja środowiskowa spośród projektów, których autorzy spełniają wymogi regulaminu programu oraz prawidłowo wypełnili formularz wniosku.

1 marca ruszyła druga edycja Muzykograntów. 
Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Miasta Ogrodów, do 31 marca 2017 r. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zapraszamy do wcześniejszej konsultacji!

Równolegle prowadzony jest nabór do komisji oceniającej wnioski. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu Organizatora.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 marca. Posiedzenie komisji oceniającej wnioski odbędzie się 12 kwietnia o godzinie 18.00 w siedzibie Miasta Ogrodów.

Jesteśmy cały czas do państwa dyspozycji, w przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: muzykogranty@miastoogrodow.eu

Projekty zrealizowane przy pomocy Muzykograntów: