Muzykogranty

Realne wsparcie dla Twojego muzycznego projektu

Muzykogranty to program grantowy Katowic Miasta Ogrodów ­– Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek, którego celem jest promocja idei miasta kreatywnego UNESCO oraz programu „KATOWICE – Miasto Kreatywne Muzyki UNESCO”.

Odbiorcami programu są podmioty realizujące projekty artystyczne i kulturalne kierowane do mieszkańców miasta, promujące Katowice i/lub odbywające się na ich terenie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, organizacje pozarządowe jak i przedsiębiorcy, co sytuuje MUZYKOGRANTY w gronie najbardziej nowatorskich rozwiązań w obszarze wsparcia działalności artystycznej i kulturalnej w Polsce. W drugim naborze 2018 roku na Muzykogranty przeznaczona została kwota 100 tys. zł.

Program daje szansę na uzyskanie wkładu finansowego w wysokości do 25 tys. zł. Na dofinansowanie mogą liczyć organizatorzy wydarzenia lub projektu, który promuje Katowice, odbędzie się w Katowicach, jest skierowany do mieszkańców miasta lub organizowany przez podmioty związane z Katowicami.

Projekty zasługujące na dofinansowanie rekomenduje komisja środowiskowa spośród projektów, których autorzy spełniają wymogi regulaminu programu oraz prawidłowo wypełnili formularz wniosku.

Na wnioski w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) czekamy do 20 września 2018 roku. Wypełnione wnioski należy nadsyłać na adres muzykogranty@miasto-ogrodow.eu.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 5 października 2018 roku.

Pytania dotyczące programu prosimy kierować na adres: muzykogranty@miasto-ogrodow.eu

Projekty zrealizowane przy pomocy Muzykograntów: