Muzykogranty

Realne wsparcie dla Twojego muzycznego projektu

Muzykogranty to program grantowy Katowic Miasta Ogrodów ­– Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek, którego celem jest promocja idei miasta kreatywnego UNESCO oraz programu „KATOWICE – Miasto Kreatywne Muzyki UNESCO”.

Odbiorcami programu są podmioty realizujące projekty artystyczne i kulturalne kierowane do mieszkańców miasta, promujące Katowice i/lub odbywające się na ich terenie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, organizacje pozarządowe jak i przedsiębiorcy, co sytuuje MUZYKOGRANTY w gronie najbardziej nowatorskich rozwiązań w obszarze wsparcia działalności artystycznej i kulturalnej w Polsce. W pierwszym naborze 2017 roku na Muzykogranty przeznaczona została kwota 100 tys. zł.

To realne wsparcie dla każdego, kto ma pomysł na oryginalny projekt z zakresu szeroko pojętej muzyki. Szansa na uzyskanie wkładu finansowego w wysokości od tysiąca do 25 tys. zł.

Projekty zasługujące na dofinansowanie rekomenduje komisja środowiskowa spośród projektów, których autorzy spełniają wymogi regulaminu programu oraz prawidłowo wypełnili formularz wniosku.

Jesteśmy cały czas do państwa dyspozycji, w przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: muzykogranty@miastoogrodow.eu

Projekty zrealizowane przy pomocy Muzykograntów: