Muzykogranty

Nabór kandydatów do komisji Muzykograntów

10.09.2018
poniedziałek
Miejsce
Katowice Miasto Ogrodów

plac Sejmu Śląskiego 2
40-032 Katowice

Zobacz w Google Maps

Ogłaszamy nabór kandydatów do Komisji oceniającej wnioski w drugim naborze edycji 2018 roku programu Muzykogranty.

W Komisji, obok przedstawicieli Miasta Ogrodów, mogą zasiąść: jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, jeden przedstawiciel sektora przedsiębiorców oraz dwóch niezależnych ekspertów.

Na zgłoszenia czekamy do 10 września. Komisja będzie obradować 28 września o godz. 10.00 w siedzibie Miasta Ogrodów.

Szczegółowe informacje o poszczególnych naborach oraz formularze zgłoszeniowe: