Muzykogranty

Realne wsparcie dla Twojego muzycznego projektu

Muzykogranty to realne wsparcie dla każdego, kto ma pomysł na oryginalny projekt z zakresu szeroko pojętej muzyki. Naszym celem jest wspieranie projektów o charakterze non-profit, wpisujących się w ideę Miast Kreatywnych UNESCO.

Program daje szansę na uzyskanie wkładu finansowego w wysokości do 25 tys. zł. Na wsparcie mogą liczyć organizatorzy wydarzenia lub projektu, który promuje Katowice, odbędzie się w Katowicach, jest skierowany do mieszkańców miasta lub organizowany przez podmioty związane z Katowicami.

Projekty mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. Łączna pula środków w programie to 200 tys. zł.

Na wnioski w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) czekamy od 19 sierpnia do 13 września 2019 roku. Wypełnione wnioski należy nadsyłać na adres muzykogranty@miasto-ogrodow.eu

Wyniki naboru zostaną ogłoszone po posiedzeniu komisji oceniającej wnioski w programie, które odbędzie się 24 września 2019 roku.

UWAGA!
Prosimy o zapoznanie się z katalogiem kosztów kwalifikowanych, na których wsparcie można ubiegać się w programie >>> KATALOG

Pytania dotyczące programu prosimy kierować na adres: muzykogranty@miasto-ogrodow.eu

Projekty zrealizowane przy pomocy Muzykograntów: