News

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Karola Szymanowskiego

10.09.2018
poniedziałek
Miejsce
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

plac Wojciecha Kilara 1
40-202 Katowice

Zobacz w Google Maps

Pierwsza edycja konkursu odbędzie się w dniach 10-23 września 2018 r. Przesłuchania konkursowe I i II etapu odbywać się będą równolegle w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Finał konkursu, w trakcie którego solistom towarzyszyć będzie orkiestra NOSPR, i uroczysta gala odbędą się w sali koncertowej NOSPR.

Celem inicjatywy jest popularyzacja polskiej muzyki na świecie oraz utrwalanie w świadomości odbiorców znaczenia postaci Karola Szymanowskiego i jego twórczości, będącej istotną częścią narodowego dziedzictwa kulturowego.

Konkurs odbywać się będzie w Katowicach w cyklu 5-letnim, w 5 kategoriach: fortepian, skrzypce, śpiew, kwartet smyczkowy i kompozycja.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

  • fortepian – 31.05.2018 r.
  • skrzypce – 31.05.2018 r.
  • kwartet smyczkowy – 31.05.2018 r.
  • śpiew – 31.05.2018 r.
  • kompozycja – 16.08.2018 r.

Przewidywana pula nagród we wszystkich pięciu kategoriach to 287 000 EUR.

Oprócz nagród głównych (I, II i III nagroda w każdej kategorii), we wszystkich kategoriach wykonawczych zostaną przyznane nagrody specjalne za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego, a w kategoriach skrzypce i śpiew – także nagroda dla najlepszego pianisty-kameralisty.

Organizatorem Konkursu jest Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, współorganizatorami: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Katowice, Polskie Radio S.A., Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem. Przedsięwzięcie finansowane jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Katowice.