Muzykogranty

Sale Prób – reportaż multimedialny

10.2016

Reportaż multimedialny – Sale Prób.

Beneficjent: Sebastian Pypłacz

Kwota dofinansowania: 2000 zł.